ΘΕΡΜΗ

Δροσιά

Στη Θέρμη δημιουργήθηκε μία ιδανική περιοχή οικιστικής ανάπτυξης, σε ένα διευρυμένο ημιαστικό χώρο που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η τυπολογία των διαμερισμάτων εμπνέεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα, ενώ αποκρυσταλλώνει την αποκεντρωτική τάση, την ανάγκη του ανθρώπου για ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ανώτερη ποιότητα ζωής. Σε αρμονία με τον ημιαστικό χαρακτήρα της Θέρμης το έργο διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο ζωής σε ένα χώρο γεμάτο πράσινο, με σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλές προδιαγραφές υλικών κατασκευής και αξεπέραστη αισθητική.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε πολυτελή διώροφα κτιριακά συγκροτήματα, που αποτελούνται συνολικά από τριάντα επτά διαμερίσματα.