ΘΕΡΜΗ

AURORA ΘΕΡΜΗ

Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, μόλις 2 χιλιόμετρα από τις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου δημιουργήθηκε ένα ημιαστικό προάστειο.
Κύρια χαρακτηριστικά του το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η ομαλή γεωμορφολογία, οι συνεχές αναπτυσσόμενες υποδομές και η εγγύτητα στον αστικό ιστό της πόλης.
Σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, εννέα μονοκατοικίες περιμετρικά ανεξάρτητες, πλήρως ενσωματωμένες αισθητικά στο σύνολο του έργου, χωροθετημένες με τρόπο που να ανταποκρίνονται στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής, φανερώνουν με τον πιο απτό τρόπο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έργου.
Στην εξωτερική τους όψη, όγκοι απλοί, κάθετες γραμμές, τμήματα με επενδύσεις από πέτρα και ξύλο, καθώς και μεγάλες επιφάνειες από γυαλί φανερώνουν ένα σύγχρονο ποιοτικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερο ύφος μέσα από τον αρμονικό συνδυασμό αυτών των υλικών.